Насіння пшениці

У  сезоні 2020 року будуть доступні до реалізації насіння пшениці 

       Одеського селекційно-генетичного інституту

1.  Гарантія Одеська; 

2.  Нива Одеська;

3.  Мудрість Одеська;

4. Октава Одеська;

5. Оранта Одеська ;

       ЗААТБАУ ЛІНЦ еГен, Австрія:  Амандус

       ЗААТЕН_УНІОН Румунія СРЛ: 

1. Атлон

2. Фелікс

Пшениця озима " ГАРАНТІЯ Одеська" 

Сорт рекомендований для Степу .

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення .

Господарські та біологічні характеристики: інтенсивного типу, універсального використання на різних агрофонах. 

За сортотипом подібний сорту "Писанка";

урожайність 7,4 - 10,8 т/га, що вище національних стандартів на 11,6 -15,8%;

- висока продуктивність досягається поєднанням крупного добре озерненого колосу та високої кущистості;

- сорт формує крупне зерно (маса 1000 зерен 43,2 -  45,8 г);

- середньорослий 97 -  109 см;

-  стійкий до вилягання (7 - 8 балів);

-  осипання (7 - 8 балів) та проростання на пні (8 - 9 балів);

-  середньостиглий, вегетаційний період - 288 днів, виколошується і достигає одночасно з сортом "Місія одеська";

-  морозо-зимостійкість високі (9 балів);

-  стійкий до основних хвороб у польових умовах на рівні 5-6 балів.     

 Якість зерна: сильна пшениця, білок 13,1 - 14,2%, клейковина – 28 - 33%, сила борошна 324 - 388 о.а.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос пірамідальної форми, середньої щільності (19 -  23 г колосків на 10 см стрижня), крупний (10,7 - 11,5 см). Остюки білі, довгі (74 -  88 мм). Колоскова луска ланцетної форми, має слабке опушення, довжина 15,8 -  19,4 мм, ширина 3,7 - 4,2 мм. Маса 1000 зерен 43,2 -  45,8 г.

Агротехнічні вимоги: реалізація високого потенціалу зернової продуктивності та якості зерна у сорту "Гарантія одеська" можлива тільки в умовах високого агрофону при інтенсивній технології вирощування. Придатний для вирощування на непарових попередниках, у т. ч. ріпак, соняшник. Ефективно використовує малі дози макроелементів живлення. Придатний для вирощування в умовах нульового обробітку ґрунту. 

Особливості сорту: вирізняється унікальним поєднанням високої продуктивності та стійкості до екстремальних біотичних і абіотичних факторів, відмінними показниками якості зерна.    

Екстрасильна пшениця "НИВА Одеська"  

Сорт рекомендований для усіх зон України .

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення .

Господарські та біологічні характеристики: інтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах. 

За сортотипом сорт схожий на сорт Писанка.

-  урожайність 7,9 -10,2 т/га, що вище національних стандартів на 9,4 - 14,7%. 

-  вирізняється великим, добре озерненим колосом (62 - 82 зерен) та високою продуктивною кущистістю (616 - 818 стебел на 1 м2 );

середньорослий (96 - 112 см);

-  відносно стійкий до вилягання (7 - 8 балів);

-  не осипається (6 - 7 балів);

-  середньостиглий, вегетаційний період 285 днів, виколошується і достигає одночасно з сортом "Антонівка";

-  морозо-зимостійкість підвищені (8 - 9 балів);

-  посухо-жаростійкість – високі (8 - 9 балів);  

-  стійкість до основних хвороб у польових умовах на рівні 5 - 6 балів.

Якість зерна: екстрасильна пшениця - вміст білка 13,2 - 14,1%, клейковина – 29 - 33%, сила борошна – 452 - 515 о.а.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум, колос білий, пірамідальної форми, довгий – 10,2 -  12,4 см; колоскова луска овальноланцетної форми; зубець – довгий (4,7 -  5,3 мм), прямий; плече середніх розмірів (0,79 -  0,84 мм ), піднесене. Зернівка – видовжена, широка – 3,3 - 3,4 мм , довжина – 6,9 -  7,5 мм, товщина – 2,9 -  3,0 мм, відношення довжини до ширини - 2,2.

Агротехнічні вимоги: сорт в спеціальних дослідах показав відносно високу витривалість до низьких і середніх агрофонів (тип реакції сорту "Писанка"), проте добре реагує на внесення азотних добрив (К – 10,3 -12,4). Строки сівби та норми висіву звичайні, залежать від стану ґрунту та зони вирощування. 

Особливості сорту: вирізняється ксероморфною структурою з високим рівнем адаптації до посушливих умов степу. Сорт інтенсивного типу, проте придатний для розміщення на непарових попередниках. Має тенденції підвищеної витривалості до ранніх строків сівби.

Екстрасильна пшениця "Мудрість Одеська"

Рекомендований сорт для Степу і Лісостепу.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики: високоінтенсивного типу універсального використання на різних агрофонах.

За сортотипу сорт схожий на сорт Альбатрос Одеський.

- врожайність 7,6 -11,5 т / га, що вище національних стандартів на 1,5 -1,9 т / га.

- поєднує великий (10,6 - 11,5 см) добре озерненность колос (62-82 зерен) з високою продуктивною кущуватістю (3 - 4 стебла на рослину), формує велике (маса 1000 зерен 42 - 45 г), високонатурное зерно ( 860 - 875 г / л)

- середньорослий, вегітаціонний період 283 - 285 днів, виколошується і дозріває одночасно з сортом Антонівка,

- морозо-, зимостійкість підвищені (8-9 балів),

- засухо-, жаростійкість - високі (8-9 балів) на всіх етапах розвитку рослин,

- стійкість до основних хвороб в польових умовах на рівні 5-6 балів.

  Якість зерна: екстрасильної пшениця - вміст білка 13,3 - 14,6%, клейковина - 29-34%, сила борошна - 486-527 о.а.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, пірамідальної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см) довжиною 10,6 -11,5 см; зубець колоскової луски среднесогнут, довжина 3,8 - 4,2 мм. Плече колоскової луски піднесене, ширина 0,76 - 0,86 мм. Кіль наявний. Зернівка - червона, видовжена, широка - 2,3 - 2,5 мм, довжина - 7,8 - 8,3 мм, товщина - 3,0 - 3,2 мм. Маса 1000 зерен - 42 - 45 м

Агротехнічні вимоги: відрізняється високою позитивною реакцією на внесення високих доз азотних добрив (К = 11,4-12,6). Відрізняється стійкістю до низьких і середніх агрофонах (на непарових попередників). Мають підвищену потребу в яровизації (40 - 45 діб), тому щодо витривалий до надранньої строків сівби. Сорт найбільш ефективно використовувати при вирощуванні за інтенсивною технологією для отримання високоякісного продовольчого зерна.

Особливості сорту: має напіврозлогий тип кущіння, що забезпечує заповнення та регенерацію   будь-яких пошкоджень і зрідження посівів.

"Октава Одеська"

Групова стійкість до хвороб

Рекомендований для Степу і Лісостепу.

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики: універсального типу, для посіву н а різних агрофонах і прдшественніках.

За сортотипу сорт схожий на сорт Благодарка Одеська.

- врожайність 7,8 -11,9 т / га, що вище національних стандартів на 0,93 -1,44 т / га (13,5 - 13,8%).

- відносно високо рослий (104 - 112 см), стійкий до вилягання і осипання (7 - 8 балів), проростання зерна в колосі (період спокою 46 - 48 днів)

- середньостиглий, вегетаційний період 286 288 днів, виколошується і дозріває на 1 - 2 дні пізніше сорту "Антонівка".

- морозо-, зимостійкість підвищені (8-9 балів),

- засухо-, жаростійкість - високі (9 балів) на всіх етапах розвитку рослин,

- стійкість до основних хвороб в польових умовах: бура, стеблова іржа, борошниста роса стійкість на рівні 7 - 8 балів; септоріоз і перенофороз - 6 -7 балів; фузаріоз - 5-6 балів.

 Якість зерна: сильна пшениця - вміст білка 12,8 - 13,4%, клейковина - 29-34%, сила борошна - 336-368 о.а.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, веретеноподібних форми, довгий (9,4 - 11,8 см), середньої щільності (17 - 19 колосків на 10 см). Ості білі, щільні, довжиною 7 - 9 см, колоскова луска овально-ланцетної форми, зубець прямий, плече піднесене, опущення внутрішньої і зовнішньої поверхні колоскових луски слабке; зерновка середніх розмірів, овальної форми, червона. Маса 1000 зерен - 42 - 44 м

Агротехнічні вимоги: Сорт проявляє стабільність в реакції на контрастні терміни і норми висіву. Має підвищену реакцію на азотні і мінеральні добрива (К = 9,3 - 12,4). Добре переносить низькі агротехнічні фони. Придатний для вирощування по нетрадиційним попередникам: соняшник, гірчиця, рапс, льон. Щодо краще за інших сортів переносить пізні терміни посіву.

Сорт для пізніх строків посіву

Рекомендований для всіх зон України

Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення.

Господарські та біологічні характеристики: універсального типу для вирощування на високих і середніх агрофонах.

За морфометричних ознаками сорт схожий на сорт Місія Одеська.

- врожайність 8,4 -11,9 т / га, що вище національних стандартів на 0,54 -1,31 т / га (6,9 - 12,4%).

- має великий (10,6 - 11,2 см) добре озерненность колос (58 - 76 зерен) з високою продуктивною кущуватістю (3 - 4 стебла на рослину),

- середньорослий (96 - 99 см), високостійкий до вилягання (9 балів), осипання - 8 - 9 балів, проростання зерна в колосі - 9 балів.

- скоростиглий, вегітаціонний період 285 - 287 днів,

- стійкість до бурої іржі в польових умовах на рівні 6 - 7 балів.

 Якість зерна: сильна пшениця - вміст протеїну - 12,8 - 13,8%; клейковина - 29-33%, сила борошна - 382-420 о.а.

Апробаційні ознаки: різновид еритроспермум. Колос білий, циліндричної форми, середньої щільності (19 - 21 колосків на 10 см) довжиною 9,8 -10,6 см; Ості білі, щільні довжиною 6 - 8,5 см, колоскова луска овально-ланцетної форми, слабоопущенная довгою 8,6 - 9,4 мм, ширина 3,8 - 4,2 мм; зубець злегка загнутий, плече пряме. Зернівка - червона, овальної форми, довжина - 7,8 - 8,2 мм, ширина - 2,4 - 2,7 мм, товщина 3,3 - 3,7 мм. Маса 1000 зерен - 43,1 - 45,2 м

Агротехнічні вимоги: відрізняється високим генетичним потенціалом врожайності і якості зерна, що найбільш повно реалізується при вирощуванні за інтенсивною технологією. В агротехнічних дослідженнях сорт показав високу позитивну реакцію на внесення високих доз азотних добрив (К = 9,8-12,8).

Особливості сорту: вирізняється відносно коротким періодом яровизації (20 - 25 діб), що негативно проявляється в зниженні морозо-, зимостійкості при надранніх строках сівби (перша половина вересня). З іншого боку, невелика потреба в яровизації і здатність сорту до інтенсивного зростання і розвитку рослин при знижених позитивних температурах осіннього і Ранньозимовий періоду, забезпечують придатність сорту до пізніх строків сівби (жовтень - листопад)/


Пшениця озима "Амандус"

Оригінатор: ЗААТБАУ ЛИНЦ Єген, Австрія;

Колос - остистий.

Вегетаційний період - 261 - 275 днів.

Висота рослин - 81,2 - 86,4 см.

Маса 1000 зерен - 41,8 - 47,4 гр.

Норма висіву - 2 - 3,5 млн / га.

Зимостійкість - хороша.

Посухостійкість - висока.

Стійкість до вилягання - висока.

Хвороби: борошниста роса - середня,

                 бура іржа - середня.

Пшениця озима "Атлон"

Оригінатор: ЗААТЕН_УНІОН Румунія СРЛ;

Колос - безостий.

Вегетаційний період - 260 - 273 дня.

Висота рослин - 67 - 73 см.

Маса 1000 зерен - 39,4 - 44,9 гр.

Норма висіву - 2 - 3,5 млн / га.

Зимостійкість - висока.

Посухостійкість - висока.

Стійкість до вилягання - висока.

Хвороби: борошниста роса - підвищена стійкість,

                 бура іржа - підвищена стійкість.

Пшениця озима "Фелікс"

Оригінатор: ЗААТЕН_УНІОН Румунія СРЛ;

Колос - безостий.

Вегетаційний період - 259 - 272 дня.

Висота рослин - 72 - 74 см.

Маса 1000 зерен - 39,5 - 45,3 гр.

Норма висіву - 2 - 3 млн / га.

Зимостійкість - висока.

Посухостійкість - висока.

Стійкість до вилягання - висока.

Хвороби: борошниста роса - стійкий,

                 бура іржа - стійкий.


 

 .